Iskolánk 2018-ban vette fel a kapcsolatot a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárságával, az ECL nemzetközi nyelvvizsgarendszer európai központjával kérve az akkreditációt, azaz intézményünk hivatalos nyelvvizsgahellyé nyilvánítását. A mátészalkai ECL vizsgahely maximálisan megfelel az Európa Unió követelményeinek, a szigorú személyi és tárgyi feltételeknek.

Az ECL nyelvvizsga államilag elismert, az Unió országaiban elfogadott nyelvvizsga-bizonyítványt ad.

Részei:

Írásbeli: Olvasott szövegértés
Levélírás; baráti levél, beszámoló, blogbejegyzés, e-mail, esszé, feljegyzés, hirdetés, hivatalos levél, meghívó
Szóbeli: Kommunikáció
Hallott szövegértés

A szóbelit alkotó hallott szöveg értése és a szóbeli kommunikáció, valamint az írásbelit adó olvasott szöveg értése és írásbeli kommunikáció mérése során készségenként maximum 25-25 pontot szerezhet a vizsgázó.
Egy vizsgaidőszakon belül mind a négy mért készségből minimum 40%-os teljesítmény, és a négy készség eredményének minimum 60%-os átlaga esetén.
Például:
40% írásbeli vizsga átlag + 80% szóbeli vizsga átlaga = SIKERES KOMPLEX VIZSGA!

Általános vizsgaidőpontok: február, április, június, október, december

Vizsganyelvek: angol, német

Vizsgaszintek: belépő szint (A2), alapfok (B1), középfok (B2), felsőfok (C1).

A vizsgahely vezetője: Dr. Bugya László igazgató

A vizsgahely koordinátora és kapcsolattartója: Szolnokné Kiss Karolina

Vizsgáztatók:

angol nyelv: Szalai Mariann, Szondiné Dobos Adrienn, Takácsné Sztán Mária

német nyelv: Nagy Eszter