A Mátészalkai Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakképző Iskolája és Kollégiuma 1968-ban kezdte meg működését 138. sz. Szakmunkásképző Intézet néven. Az intézmény a majd ötven éves fennállása alatt többszöri átszervezésen és névváltozáson esett keresztül a mostani formájának eléréséig.

2002. szeptemberétől intézetünk új neve Déri Miksa Szakközépiskola és Szakiskola lett.

2007. augusztus 1-jén Mátészalka Város Önkormányzata egyesítette a városban működő szakközépiskolákat Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium néven, ahol a mi iskolánk lett a bázisintézmény.

2015 júliusa óta NGM fenntartásába kerültünk. Az intézmény régi-új neve Mátészalkai Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakképző Iskolája és Kollégiuma lett.

Az intézmény eddig is és ezentúl is maximálisan törekszik arra, hogy figyelembe vegye a szülők és a társadalom elvárásait, s tekintettel van a tanulók sokszínű egyéniségére.

Az intézmény pedagógus állománya törvényi előírásoknak megfelelő számban és képzettséggel áll rendelkezésre mind a szakközépiskolai, mind a szakiskolai képzés tekintetében.

Az iskola épületeinek vonatkozásában elmondható, hogy a főépület a mai kornak megfelelően a TIOP.3.1.1. pályázatból teljes rekonstrukción ment át, melynek keretében az épület egészének akadálymentesítése is megtörtént. Ugyanezen pályázati forrásból informatikai és egyéb eszközparkunk is a mai képzési kívánalmaknak megfelelően cserélődött és belső berendezéseink is megújultak.

Az intézmény rendelkezik faipari, vasipari és építőipari tanműhelyekkel, melyek azonban felújításra szorulnak.

A 2012/2013-as tanévtől iskolánkban bevezetésre került az elektronikus napló, mely segítségével a szülők napi szinten tájékozódhatnak gyermekük tanulmányi előmeneteléről és hiányzásairól.

Képzési lehetőségek intézményünkben:

A 8. osztály elvégzettek számára az alábbi lehetőségeket kínáljuk szakiskolai és szakközépiskolai képzésben egyaránt.

Szakiskolai képzés:

A szakiskolai képzés keretében a fiataloknak lehetőségük van három év alatt az alábbi szakmák megszerzésére:

Női szabó, férfiszabó, hegesztő, ács, optikai és üvegcsiszoló, kárpitos, asztalos, bútorasztalos, központifűtés- és gázhálózat szerelő, géplakatos, kőműves és hidegburkoló, karosszérialakatos, villanyszerelő, gépi forgácsoló, szobafestő, mázoló és tapétázó, számítógép szerelő és karbantartó,

A 2015/16-os tanévtől kívánjuk beindítani az ács szakmát végzettek részére a képzésre épülő tetőfedő szakma, a gépi forgácsoló szakmát végzettek részére a ráépülő CNC forgácsoló szakma, az autószerelő és autóelektronikai műszerész végzettek részére pedig a ráépülő autótechnikus szakmai megszerzésének lehetőségét.

Intézményünk felnőttoktatás keretében az iskolában oktatott szakmák képzését is elindítja megfelelő létszám megléte esetén.

Szakközépiskolai képzés:

Szakközépiskolánkban folyó nevelés-oktatás tovább építi és mélyíti az általános iskolában tanultakat. A négy év alatt döntően közismereti képzés folyik, kiegészítve a 9-10. évfolyamon a szakmacsoportos alapozó oktatással, 11-12. évfolyamokon szakmai tantárgyakkal.

A szakközépiskolai képzés érettségi vizsgával zárul.

Érettségizett fiatalok számára is tudunk továbbtanulási lehetőségeket biztosítani a következő szakterületeken:

Szoftverfejlesztő, autószerelő, autóelektronikai műszerész, autótechnikus, faipari technikus, mechatronikai műszerész, elektronikai technikus, ruhaipari technikus, gyakorló fodrász, gyakorló kozmetikus

A 2015/16-os tanévtől intézményünkben lehetősége van a szakiskolát végzett fiataloknak két év nappali képzés elvégzése után érettségi vizsgát szerezni.